Велиша Спасојевић

тенор
Велиша
Овде унесите текст биографије.